Obduktionsrapport Emmy

Jag har ju skrivit till Stadsarkivet Sthlm ang Emmys sjukhusvistelse och död 1930. Idag fick jag handlingar innefattande obduktionsrapport :

Sabbatsberg obstetrisk avdeln.

Diagnos: Abort men III + … septicemia   (missfall 3 månaden + blodförgiftning)

Sparsamma handskrivna anteckningar; inkommer på em den 7 november med sedan en vecka sparsam blödning som sista dagen blivit riklig, dessutom tillkomst av ej mensliknande smärta, hög feber och frossbrytningar. Trots detta betecknas allmäntillståndet gott, puls 132 och temp 39. Uterus befinnes nästa dag vara nästan knytnävsstor, mjuk ….. Cervixkanalen sluten, fritt åt sidorna, ingen blödning.

Får 9 resp 11/11 China (sannolikt kinin) 0,25 x 4.

13/11; fortfarande obetydlig blödning ………….

15/11: försämring under natten och dagen, avlider på kvällen 10.30

Anhörig informeras via portvakt bud. (Telefon var inte så vanligt då!)

Obuktionsberättelse.

Maskinskriven!

Klinisk diagnos: Abort infect. in III c. septopyaemia. (som ovan)

Pat anatomisk diagnos: Endometrit, post abortem – Parametritis purulenta bilat. – Thrombos. v. hypogastr. dx. – Cystit. purulenta – Splenitis septica – Infarct. pulm. amb. – Degeneratio parenchymatosa organorum.

(Kraftig varig infektion i underlivet med påverkan via blodförgiftning på flera organ i kroppen, dessutom blodproppar.)

Således inget stöd för hjärtsjukdom hos Emmy men förklaring till hennes död. Antibiotika fanns ju inte på den tiden.

Ett svar på ”Obduktionsrapport Emmy

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *