Carl Magnus Johansson – Carl Mård

Carl Mård, min morfar Rudolf Carlssons farfar, vem var det?

Jag är inte klar med min forskning om honom, det som kvarstår är framförallt ett besök på krigsarkivet för att få veta mer om honom som soldat.

Jag har (som man oftast gör när man släktforskar) följt honom bakåt i tiden och blivit förvånad över att han i nästan hela sitt liv tituleras avskedad soldat, avskedad låter för oss moderna människor som något negativt men så var det inte på 1800-talet. Det betydde inget annat än att han tidigare varit soldat.

I släkttavlan som morbror Lennart tagit fram står han som smed men det är ett yrke han inte haft. Dräng, soldat, lumpsamlare, arrendator, sockneskräddare (!) är yrken som förekommer.

Han föddes 1801-02-24 i Nöbbele och döptes en vecka senare till Carl Magnus. Han var son till torparen Johannes Svensson och hans hustru Annika Simonsdotter. Födelseplatsen Svenstorp under Orraryd i Nöbbele ligger 1,5 km SV om Ryd, en halvmil från Linneryd, där min bror Olle bor idag. Familjen flyttar sannolikt 1802 till Dragontorpet under Olof Påhlsson gård där Carl Magnus blir 13 år och flyttar igen till Hyltetorpet där han bor något år innan han flyttar hemifrån.

Han flyttar inte precis till granngården utan vandrar, vilket är ett sannolikt transportsätt för en medellös 14-åring långt söderut. Han hamnar i Gammalstorp (!) eller Gamalstorp som det står i prästbetyget.

I utflyttningsattesten från Nöbbele där han kallas gossen kan man läsa:

”äger hjelpelig Christendomskunskap, har ännu icke begått H.H. Nattv, är välfrägdad och blifvit 1813 vaccinerad samt ej Wanför”.

Han tar tjänst hos Hemmansåboen No 42, John Ohlsson men livet börjar inte bra för Carl Magnus, i prästboken står att han ”kom 1815 och bortgått utan attest 1816, erhållit attest 1819”.

Vad som hände där i Gammalstorp kan man inte veta och det dröjer ett tag innan jag hittar honom i Tingsås (Tingsryd) där han i Mårdslycke tjänstgör som dräng, inga datum finns, förutom att han är förhörd 1817, han får attest för utflyttning 1822, då han antagit värvning.

Från 1821 till 1829 tjänstgör han som ”Soldaten wid Konungens eget wärfade Infanteri Regemente LifCompaniet No 80”.

Han är skriven i Landskrona garnisonsförsamling och därav drar jag slutsatsen att han som det också framgår antagit värvning, sannolikt ett kontrakt som han kunde bryta 1929 men regementet lades ner något år senare vilket kanske också förklarar att han kunde avbryta tjänsten. Hur som helst så hittar man inte längre någon Carl Magnus Johansson i kyrkböckerna, från och med 1821 är det Soldaten Carl Mård och från 1829 dvs från och med 28 års ålder, tituleras han Avskedade Soldaten Carl Mård.

Det här med Mård är ju lite roligt, Carl Magnus tjänsgjorde som dräng i Mårdslycke i Tingsås, därav fick han sitt soldatnamn. Långt senare kommer han att vara bosatt i Mårdslätt i Väckelsång. I tidigare husförhörslängder finns inget Mårdslätt, nu var det bara en backstuga men ändå.

Under åren i Landskrona är han utöver att han finns i kyrkböckerna förstås omnämnd i de militära arkiven. Dessa ger mig anledning att åka till krigsarkivet men på internet finns kortfattad information som att han var 5 fot och 7 tum lång (ca 166 cm), han var ogift, lutheran och tjänstgjorde som skräddare.

Hur som helst så dyker Carl Mård plötsligt upp nu i Väckelsång, prästen förefaller imponerad av det stiliga brevet från ”Regements Chefen H(e)rr Grefwe Fr Ulr Wrangel (som) gifvit tillstånd till ägtenskapet”. Carl vigs den 27 jan 1827 (han ska således tjänstgöra i Landskrona ytterligare ett par år) med

”Pigan från Wäckelsångs Saxagd Annika Johansdotter 18 år född och vistats alt från det inom församlingen. Fadren närwarande bifaller äktenskapet. Contahenterna äro ej beslägtade Skola bo i Botahult.”

Prästen i Landskrona blir förargad och skriver:

”Gift utan Garn.Prästens wettskap af Ydström i Wäckelsång 27 sistl. Januario 1827”

Carl hade tydligen bättre kontakt med regementschefen.

Med Annika Johansdotter, 1827-01-27 fick Carl tre döttrar, han blev änkeman 1848, en av döttrarna hade då dött och en dog 6 veckor efter sin mammas död. Carl var nu ensam med dottern Eva Sofia 17 år. Eva Sofia flyttade året innan till Wexiö men återkom ganska snart till hemmet, ev var hon sjuklig, jag har inte forskat mer om det.

Något år senare föds i Väckelsång 1849-05-10 Johan Fredrik (morfar Rudolfs far) i födelseattesten kan läsas:

”Johan Fredrik oäkta (senare struket) , Mor Pigan AnnaLisa Johansdr”

Under noteringen står sannolikt senare tillskrivet:

”Afsk. Soldat Carl Mård anmäler sig som Barnets Fader. Mård är skrifven i Backst. Mårdslätt under Wäckelsångs Hanagård. Har låtit kyrktaga Anna [som] sin Hustru”.

Med Anna Lisa får Carl förutom Johan Fredrik ytterligare 3 söner. Han bor kvar på olika platser i Väckelsång. Anna Lisa dör redan 1862. Inte heller här får man veta någon dödsorsak men det förefaller som om det var ett tufft liv att leva med Carl, någon präst skriver ”Uppsagd 52, förser sig med legenhet Bevis lämnat Sockennämnden 15/4 53, att Mård är till frejden ärlig, men begifven på dryckenskap och värnlös om de sinas försörjning.”

Enklingen Fattighjonet Backstugesittaren Afskedade Soldaten Karl Mård dör av wattensot 1878-08-10 i Sutareslätt, Backstugan Notudden, 77 år gammal. (Det var noga med titlarna på 1800-talet)

Någon kanske tycker att det här var en bedrövlig historia men tyvärr så var det ofta så här i 1800-talets fattigSverige, föds man fattig så dör man ofta som fattighjon och backstusittare. Det gick inte mycket bättre för Johan Fredrik men därefter har det ju gått bra för oss!

4 svar på ”Carl Magnus Johansson – Carl Mård

  1. Wow, vilken spännande läsning! Tack för att du berättar – och för att du forskar. Det är ju allt detta som gör dem levande, när man orkar fortsätta leta och inte nöjer sig med namn och datum! 🙂

  2. Att bero på Johan Fredrik Karlsson som va far till min mormor Mathilda Larsson (Carlsson Mård) Min kusin Kid Stegmayr berättade för mig att när Johan Fredrik Mård kom till Lister sa dom inte Mård utan Mord, det tyckte han inte känndes så trevligt, så han bytte namn till Carlsson. Johan Fredrik bodde hos mormor och morfar från 1935 som ”Understödstagare”. Då kom han från Virestad. Se Sölvesborg AII:15 (1923 – !936) Bild 470 / sid 391.Men vad jag hört från min mor vistades han långa tider i Sölvesborg. Han va inte riktigt frisk, trodde att han va Jesus ibland. Enligt va min mor berättade brukade han också ta deras dockor och när dom frågade efter dom sa han Till Ju till jul när plommonen blir gul.Plommonen blev ju aldrig gul men dom fick tillbaka sina dockor som julklapp.5 maj 1936 flyttade familjen med Johan Fredrik till Kalmar, där han dog 1940. Har precis börjat släktforska, tackar så mycket för den utomordentliga beskrivningen av Carl Magnus, som jag googlade på när jag hittade den här sidan.Hamnade av en tillfällighet i Sölvesborg för 17 år sedan.där jag bor på V Storg 29. Välkommen om du kommer till Sölvesborg.förresten flyttuppgifterna hittar du på Sölvesborg BIIa:9 (1928-1941) Bild 700 / sid 66.I Kalmar har jag inte lyckats hitta dödsdatum eller bouppteckning. Hälsningar Peter L

    • Hej Peter!
      Det här var häftigt, nu finns ju betydligt senare böcker att se på internet, jag börjar med din flyttnotis och ska färdigställa min forskning om min morfarsfar, din mormorsfar, vad jag förstår är vi sysslingar du och jag. Hoppas att vi kan träffas framöver nån gång. Jag hoppas att inom en inte alltför avlägsen framtid återkomma med ett inlägg om jfc, som jag kallar honom i mina anteckningar. Han är understödstagare, vilket borde betyda att man kan hitta info oxå på stadsarkivet i S-borg!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *