Johan Fredrik Carlsson

I mitten av 1800-talet (1849-05-10) föds en oäkting i Väckelsångs Bondegård. Modern är pigan Anna Lisa Johansdotter. Efter några dagar anmäler sig avskedade soldaten och änkemannen Carl Mård som barnets fader. Han kyrktager Anna som sin hustru. Du kan läsa om Carl Mård här.

Oäktingen som senare blir legal dvs äkta är Johan Fredrik, som när han flyttar hemifrån väljer namnet Carlsson. I mitten på 1800-talet med C, på 1900-talet med K. (Det är prästerna som bestämmer stavningen.)

I fortsättningen väljer jag att kalla Johan Fredrik för jfc. Han växer upp på olika adresser i Väckelsång, han får tre yngre bröder, hans mor Anna-Lisa dör 1862 dvs innan jfc fyllt tretton år, de yngre bröderna, den yngste född 1859 bor kvar hos fadern, en av dem dör något halvår efter moderns död.

Jfc konfirmeras 1865 med försvarlig kunskap, därefter flyttar han till Mörrum i Blekinge:

Flyttningsbevis No 17 från Wäckelsång

Drängen Johan Fredrik Carlsson från Notudden

under Sutareslätt i denna församling

född år 1849 (fyrtionio) 10/5 i Wäckelsångs förs:g af Kronob. Län

Till äktenskap underårig och ledig

har haft skyddskoppor

Läser innantill försvarligt

Kristendomskunskap försvarlig

Bewistat förhören Ordentligt

Begår H.H. Nattward Oförhindradt hvartill

han admitterades den 5te juni detta år

Eger till frejden medborgerligt förtroende

Jfc kommer således till Mörrum, till äktenskap underårig och ledig! Jag kan ha fel men som jag tolkar det mår han inte bra, han kommer -65, står visserligen som dr (dräng) men skrivs in längst ner på sidan med anteckning: Lös f Dr Johan Fredr Carlsson ? Uppsagd -66. Flyttas till löslista, varifrån han 1871 flyttar vidare till Mjällby.

Inte heller i Mjällby har jfc någon tjänst, han står som inhyses dräng, dvs han betalar för sitt boende sannolikt med dagsverken.

I september 1873 är det i Mjällby kyrka lysning till äktenskap med båtsmansdottern Pernilla Nilsdotter, paret gifter sig dagen före julafton samma år och bosätter sig på N:o 107 Istaby. Pernilla har en föräktenskaplig son med sig och här bildas nu familjen, 10 gemensamma barn, varav 8 överlever. Trots detta finns under hela tiden noteringen om jfc att han är utfattig. Det finns också en notering om att han är baptist.

1907 noteras att han varit borta flera år och han överförs till obefintlighetsbok 1909, här noteras yrke, målare! Pernilla fick nog slita hårt, barnen växer upp och flyttar hemifrån, Pernilla dör 1911 i hjärnblödning.

Nu dröjer det 14 år till nästa notering och de kommande uppgifterna tackar jag min syssling, boende i Sölvesborg, Peter Liendeborg för. Peters mormor är Rudolfs yngre syster Matilda.

Jfc flyttar från obef.boken till Virestad (i Älmhult), där bor han inhyses ett par år innan han överförs till fattighuset (som i samma veva döps om till ålderdomshem).

Hur det går till vet jag inte, antingen tas kontakten från Virestad eller så är det dottern Matilda som tar kontakt. Jfc flyttar i februari 1935 till dottern i Sölvesborg. Dottern med familj och jfc flyttar 1936 till Kalmar där jfc avlider 1937, 88 år gammal i marasmus senilis (kraftnedsättning vid hög ålder). 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *